Årets Coworking Space

Hyresgäster som Workaround tidigare har hjälpt röstar i kategorin “Årets Coworking space”. En enkät skickades ut till mer än 2600 hyresgäster under hösten. Svaret på enkäten kombineras med data från antal intresseanmälningar som skapats via Workaround. Här är alla coworking spaces i hela Stockholm initialt nominerade.

Finalister 2022