Årets Mest hållbara

Vilka miljömål och hållbara kriterier uppfyller Stockholms Coworking anläggningar? Genom en enkät får våra Coworking aktörer redogöra vilka aktiva miljöval och initiativ man vidtagit för att jobba mot en mer hållbar framtid. Frågorna baseras på underlag från naturskyddsföreningens definition av ett hållbart kontor.

Finalister 2022